Jak hartowanie po procesie kucia się rozpada?

Po obróbce zgrubnej obróbka kondycjonująca ultradźwiękowej defektoskopii. Wał śruby napędowej 34 stal, hartowność, wymagania eksploatacyjne, wymagania wysokiej wytrzymałości są wyższe, podczas gdy wysoka wytrzymałość, aby zapewnić w tym samym czasie, aby spełnić wymagania jest trudna. Wykonywanie długich, z nadwagą i łatwych deformacji zginania podczas obróbki cieplnej, hartowanie łatwego do pękania, i rozpalanie płomieni, kucie w tym samym czasie zwiększa trudności w hartowaniu obróbki cieplnej przed hartowaniem stempla.

Aby wykorzystać deformację cieplną pieca w piecu kontrolnym. Woda może łatwo spowodować pękanie hartowanego przedmiotu, olej chłodzony łatwo powoduje pożar, a właściwości mechaniczne są trudne do osiągnięcia. Aby zapobiec wybuchowi płomieniom, należy hartować pęknięcia podczas utwardzania, właściwości mechaniczne jednorazowego przejścia, w celu określenia schłodzonego olejem chłodzenia powietrzem + technika wodna + hartowania.