Ile osób jest zatrudnionych w przemyśle kuźni?

Około 45 000 osób z wybrzeża na wybrzeże jest zatrudnionych przez przemysł kuźni w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ponieważ nowoczesny proces kucia jest kapitałochłonny (wymaga dużej ilości ciężkiego sprzętu do produkcji, a ludzie go obsługują i konserwują), większość zakładów kucia to małe przedsiębiorstwa, które zazwyczaj zatrudniają od 50 do 500 pracowników, z kilkoma większymi zakładami zatrudniającymi ponad 1000 osób.